Aktuality

Vývoz odpadu do lesa

Dňa 11.4.2014 počas sledovania kamerového systému obce hliadka obecnej polície spozorovala osobu ktorá pri  štadióne tlačila káru smerom do blízkeho lesného porastu. Hliadka osobu sledovala pričom táto opätovne naložila ďalší odpad na káru a opäť ho viezla do lesa. Hliadka osobu zadržala pri vysýpaní odpadu pričom bolo zistené, že sa jednalo  o lístie, obrezané konáre zo stromov a stavebnú suť. Osoba na príkaz hliadky veci naložila na káru a odviezla ich späť pôvodcovi odpadu, ktorého následne hliadka riešila za priestupok uloženia odpadu mimo miesto určené.

Jarné tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne 2014

Beseda s fotografom Antonom Fialom

Beseda s fotografom a cestovateľom Antonom Fialom

Čierne skládky na Bezednom

V dňoch 2 - 3.4.2014 riešila hliadka obecnej polície dve čierne skládky ktoré boli zistené v štátnej chránenej oblasti Bezedné. V jednom prípade bol objasňovaním zistený pôvodca skládky, ktorý bol hliadkou za priestupok riešený blokovou pokutou a predmetné znečistené miesto musel vyčistiť. Pôvodca je obyvateľom blízkej rómskej kolónie.

OZNAM - čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 9.4.2014 do 13.4.2014 bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Slobodová v Zohore:

Streda od 12,00 do 17,00 hod
Štvrtok, piatok od 7,00 hod. do 12,00 hod.

Nový Štvrtčan

Do archívu bolo pridané nové číslo obecných novým Štvrtčan č. 1/2014.

Nepovolená ťažba dreva na Vampíli

Dňa 28.3.2014v čase 11,35 hod prijala hliadka OP  anonymný tel. oznam od majiteľa chaty v lokalite Vampíl ktorý uviedol,  že práve v tom okamihu keď bol na prechádzke  so psom videl ako "známy" obyvateľ chaty  na Vampíli zrezal zdravý strom. Hliadke z miestnej znalosti bolo jasné že by sa malo osobu je nie neznámu s ktorou občas v tejto chatovej lokalite príde do styku a už viackrát bola riešená za rôzne priestupky. Ihneď vyrazila na miesto kde sa predpoklady potvrdili a pri zrezanom strome bola táto osoba nájdená.

Hrubé správanie v predajni Jednoty

Dňa 25.3.2014 o 14,25 hod prijala hliadka OP  tel. oznam personálu z Jednoty že v predajni sa nachádza zákazník, ktorý sa chová drzo a obťažuje svojim chovaním personál a zákazníkov. Po príchode do predajne bola na mieste pristihnutá osoba ktorú personál označil za pôvodcu celého incidentu. Jednalo sa o obyvateľa obce ktorý hliadke nebol neznámy nakoľko v mesiaci január tento občan bol riešený hliadkou OP. Osoba po príchode hliadky v jej prítomnosti predajňu opustila.