Aktuality

Mikuláš v Materskej škole

Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti potešiť vzácna návšteva – sv. Mikuláš. Deti si čistia svoje čižmičky a ukladajú ich do okien. Všetci sa už teraz tešíme na rozžiarené detské očká, keď si ráno v čižmičke nájdu kopec sladkostí a iných dobrôt. A tak je celkom prirodzené, že práve Svätý Mikuláš je jednou z najobľúbenejších postáv pre deti.

Pozvánka na Adventný koncert

Značky:

Oznam - MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 30.12.2014 do 6.1.2015 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Slobodová v Zohore nasledovne:

30.12. 2014 od 7,00 do 12,00 hod.
31.12. 2014 od 7,00 do 11,00 hod
2.1.2015 a 5.1.2015 od 7,00 do 12,00 hod.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2014

Značky:

Napadnutie oviec

Dňa 20.11. v čase 11,30 hod prijala hliadka telefonický  oznam od obyvateľa  obce  ktorý na pozemku svojej nehnuteľnosti  chová ovce, že na pozemok vnikli psy a napadli tieto ovce. Hliadka po príchode na miesto zistila, že v ohrade s ovcami sa nachádza svorka štyroch psov ktoré jednu ovcu na mieste usmrtili. Po vstupe do ohrady sa psy začali chovať agresívne aj voči členom hliadky. Na základe týchto skutočností bola na ochranu hliadky použitá služobná zbraň pričom tri psy boli usmrtené. Jednalo sa o psov z rómskej kolónie.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe informácie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa

17. decembra 2014 bez dodávky elektriny v čase od 7:30 h do 16:30 h lokalita Pieskovňa.

 

Obecný úrad Plavecký Štvrtok

Dotácia od BSK

V tomto mesiaci bola uskutočnená výmena okien a dverí na budove obecného úradu. Jednalo sa o dokončenie týchto úprav, ktoré začali v predchádzajúcich rokoch. Výsledkom je nielen krajší vzhľad, ale aj úspora energie. Súčasťou prác bolo aj vytvorenie miestnosti pre archív zhotovením priečky s dverami vo vestibule. Celkové náklady na tieto úpravy boli 3 205 €. Podstatná časť nákladov vo výške 2 500 € bola uhradená z dotácie BSK. Ďakujem týmto úradu Bratislavského samosprávneho kraja za tento dar

Ing. Ivan Slezák, starosta

Výsledky komunálnych volieb starostu a poslancov OZ

Výsledky volieb

pre voľby starostu obce  a poslancov obecného zastupiteľstva obce Plavecký Štvrtok
zo 15. novembra 2014

Z celkového počtu voličov 1923 zapísaných do zoznamu voličov, sa volieb zúčastnilo 1064, čo predstavuje 55,33% z celkového počtu voličov.

Kandidáti na starostu

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu sa presúva zo  17.11.2014 (nakoľko je štátny sviatok) na utorok 18.11.2014. Budú vyvezené nádoby s červenými aj zelenými nálepkami.

Značky:

Pozvánka na zimné tvorivé dielne

Zimné tvorivé dielne

Značky: