Aktuality

Otváracie hodiny zberného dvora

OD 6.2.2016 bude Zberný dvor otvorený zatiaľ vždy len v sobotu od 8.30 -  10.00 hod. 

Pozvánka na Fašiangové slávnosti

Fašiangové slávnosti 2016
Značky:

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie na mesiac február 2016

Zavesené: 
29/01/2016

Komunitný plán sociálnych služieb pre programové obdobie do roku 2020

Vážení občania v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je obec povinná vypracovať  komunitný plán sociálnych služieb pre programové obdobie do roku 2020. Touto cestou Vás žiadame, aby ste vyplnením dotazníkov pomohli vyšpecifikovať najdôležitejšie potreby Vás – občanov Plaveckého Štvrtka v oblasti sociálnych služieb.

Dotazníky môžete vyplniť online na nasledovných odkazoch

Občania:

Prerušenie distribúcie elektriny 17. - 18.2.2016

Oznámenie o koncesii na služby - oprava - “Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Plavecký Štvrtok s použitím LED technológie formou koncesie”

"Oznámenie o predĺžení termínu predkladania ponúk ku koncesii s názvom “Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Plavecký Štvrtok s použitím LED technológie formou koncesie.”

Zavesené: 
18/01/2016

Oznam - daň z nehnuteľností a komunálne odpady

Vážení občania,

do 31.1.2016 je termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2016. Priznanie musia podať len vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena v priebehu roku 2015, napríklad kto kúpil, zdedil, dostal darom, alebo predal pozemky, stavby, alebo byt, tiež ten, komu bolo vydané stavebné, kolaudačné, alebo búracie rozhodnutie a všetky zmeny v evidencii psov.

Tlačivá priznaní  si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na obecnom úrade.

Vážení občania našej obce Plavecký Štvrtok

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým vám občanom za spoluprácu a podporu, ktorú ste mne ako aj celej samospráve prejavili v práve uplynulom roku 2015. Moje poďakovanie patrí aj všetkým záujmovým organizáciám a spolkom ako aj poslancom a členom komisií, ktorí akýmkoľvek pozitívnym činom prispeli k všetkému dobrému, čo sa nám v uplynulom roku v našej obci podarilo. Som presvedčený o tom, že aj v nastávajúcom roku nájdem vo svojej práci vo väčšine z vás podporu, pochopenie a pomoc.

Značky:

Pozvánka na IX. Štvrtčanský reprezentačný ples

Štvrtecký ples 2016

Značky: