Aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi

Značky:

Zájazd na hrad Buchlov a do Baziliky vo Velehrade

Sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku pozýva

občanov na zájazd do Českej republiky, ktorý sa uskutoční

v sobotu 25. júna 2016.

Navštívime hrad Buchlov a Baziliku Velehrad. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u p. Matlovičovej. Pri prihlásení je potrebné nahlásiť číslo občianskeho preukazu alebo pasu a zaplatiť poplatok - dôchodcovia 10 €, ostatní občania 18 €. V cene je zahrnutá doprava, poistenie, vstupné a obed.

Značky:

Deň matiek

Sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku pozýva občanov na podujatie ku Dňu matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu

8. mája 2016 o 14.30 h

v Podnikateľskom centre. V programe vystúpi s príhovorom starosta obce Ing. Ivan Slezák, deti z MŠ, žiaci zo súkromnej ZŠ, detský folklórny súbor Štvrtčánek a Záhorienka. Tešíme sa na vašu účasť. 

Značky:

Koncert Bečkoví chlapci a Duo Aramis

Koncert Bečkoví chlapci Duo Aramis
Značky:

Koncert ku Dňu matiek - Bečkoví chlapxi

Koncert ku Dňu matiek
Značky:

Deň otvorených dverí vo FirstFarms 11. júna 2016

Značky:

Výberové konanie terénny sociálny pracovník a terénny pracovník

Bližšie inormácie o výberovom konaní nájdete v priloženom dokumente.

Značky:

Mravenčárska míla 30. ročník bežeckých pretekov

Mravenčárska míla 2016

Bližšie informácie nájdete na http://gpz-sk.webnode.sk/mravenciarska-mila/

Brigáda ku dňu Zeme

Brigáda ku dňu Zeme

Prevádzková doba zberného dvora

Prevádzková doba platná od soboty 30.4:

  • Pondelok: 13.30 hod – 14.30 hod
  • Streda: 15.00 hod – 17.00 hod
  • Sobota: 8.30 hod. - 12.00 hod

Stavebný odpad sa bude na Zbernom dvore odoberať iba v sobotu.

Ing. Ivan Slezák
starosta