Aktuality

Výsledky komunálnych volieb starostu a poslancov OZ

Výsledky volieb

pre voľby starostu obce  a poslancov obecného zastupiteľstva obce Plavecký Štvrtok
zo 15. novembra 2014

Z celkového počtu voličov 1923 zapísaných do zoznamu voličov, sa volieb zúčastnilo 1064, čo predstavuje 55,33% z celkového počtu voličov.

Kandidáti na starostu

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu sa presúva zo  17.11.2014 (nakoľko je štátny sviatok) na utorok 18.11.2014. Budú vyvezené nádoby s červenými aj zelenými nálepkami.

Značky:

Pozvánka na zimné tvorivé dielne

Zimné tvorivé dielne

Značky:

Pozvánka na Lampiónový sprievod

Značky:

Pozvánka

Starosta obce a sociálna a kultúrna komisia

pozývajú občanov

na slávnostné posedenie pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším

Deň v oblakoch

Deň ako každý iný a predsa sa niečím líšil. Akcia, ktorú sme tu v našej škôlke ešte nemali „lietanie v oblakoch“. Áno, dobre čítate. Naše deti lietali v oblakoch. Pani riaditeľka pozvala do škôlky pre naše deti pána Michala Kovára. Deti si v očakávaní  nevedeli predstaviť o aké lietanie, alebo o aké spúšťanie po lanovke ide. Všetci na školskom dvore sme pozorovali, ako sa lanovka chystá. Po chvíľke bola lanovka nachystaná a deti tiež. I našli sa prví odvážlivci, ale aj takí, ktorí odolávali.

Čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 16.10.2014 do 17.10.2014 (štvrtok, piatok) bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Slobodová v Zohore: od 7,00 hod. do 12,00 hod.

Monografia o obci Plavecký Štvrtok

Vážený pán riaditeľ/ riaditeľka,
konateľ/konateľka,
podnikateľ/podnikateľka.

Obec Plavecký Štvrtok, zastúpená starostom obce Ing. Ivanom Slezákom si Vás dovoľuje osloviť ako zástupcu podnikateľského subjektu so sídlom v Plaveckom Štvrtku.

Značky:

Oznam - zberný dvor

Od 1.10.2014 sa na Zbernom dvore stavebný odpad nebude odoberať až do odvolania.

Značky:

Oznam UPSVaR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, odbor sociálnych vecí a rodiny  týmto upozorňuje všetkých rodičov, ktorých deti dovŕšili k 31.08.2014 vek 16 rokov a staršie, t.z. deti, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku a pokračujú v štúdiu na strednej alebo vysokej škole, aby do 9.októbra 2014 doručili na oddelenie štátnych sociálnych dávok potvrdenie o návšteve školy v šk. roku 2014/2015 svojho dieťaťa.

Uvedené potvrdenie je potrebné doložiť z dôvodu vyplácania prídavku na dieťa.

Kontakt: Ing. Hrebeňová
Tel. 034/2444554
Mail: hrebenova.bibiana@upsvr.gov.sk

Značky: