Aktuality

Brigáda na Pieskovni

Miestna organizácia PLAVECKÝ ŠTVRTOK - LÁB pri Mestskej organizácii Slovenského Rybárskeho Zväzu Záhorie si dovoľuje pozvať svojich členov na brigádu, ktorá sa uskutoční v Sobotu 26. februára 2014. Zraz členov je na jazere Pieskovňa pri rybárskej búde o 8.00 hodine. Ukončenie brigády je o 13.00.

Rybárska brigáda na Pievkovni

Čerpanie dovolenky MUDr. Mihályová

MUDr. Mihályová oznamuje, že dňa 24.4.2014 (štvrtok) bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Jenčíková v Gajaroch od 8,00 hod. do 12,00 hod..

Vývoz odpadu do lesa

Dňa 11.4.2014 počas sledovania kamerového systému obce hliadka obecnej polície spozorovala osobu ktorá pri  štadióne tlačila káru smerom do blízkeho lesného porastu. Hliadka osobu sledovala pričom táto opätovne naložila ďalší odpad na káru a opäť ho viezla do lesa. Hliadka osobu zadržala pri vysýpaní odpadu pričom bolo zistené, že sa jednalo  o lístie, obrezané konáre zo stromov a stavebnú suť. Osoba na príkaz hliadky veci naložila na káru a odviezla ich späť pôvodcovi odpadu, ktorého následne hliadka riešila za priestupok uloženia odpadu mimo miesto určené.

Jarné tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne 2014

Beseda s fotografom Antonom Fialom

Beseda s fotografom a cestovateľom Antonom Fialom

Čierne skládky na Bezednom

V dňoch 2 - 3.4.2014 riešila hliadka obecnej polície dve čierne skládky ktoré boli zistené v štátnej chránenej oblasti Bezedné. V jednom prípade bol objasňovaním zistený pôvodca skládky, ktorý bol hliadkou za priestupok riešený blokovou pokutou a predmetné znečistené miesto musel vyčistiť. Pôvodca je obyvateľom blízkej rómskej kolónie.

OZNAM - čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 9.4.2014 do 13.4.2014 bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Slobodová v Zohore:

Streda od 12,00 do 17,00 hod
Štvrtok, piatok od 7,00 hod. do 12,00 hod.

Nový Štvrtčan

Do archívu bolo pridané nové číslo obecných novým Štvrtčan č. 1/2014.