Aktuality

Napadnutie oviec

Dňa 20.11. v čase 11,30 hod prijala hliadka telefonický  oznam od obyvateľa  obce  ktorý na pozemku svojej nehnuteľnosti  chová ovce, že na pozemok vnikli psy a napadli tieto ovce. Hliadka po príchode na miesto zistila, že v ohrade s ovcami sa nachádza svorka štyroch psov ktoré jednu ovcu na mieste usmrtili. Po vstupe do ohrady sa psy začali chovať agresívne aj voči členom hliadky. Na základe týchto skutočností bola na ochranu hliadky použitá služobná zbraň pričom tri psy boli usmrtené. Jednalo sa o psov z rómskej kolónie.

Výtržnosť v základnej škole

Dňa 7.11. v  čase 11.35 hod. prijala hliadka tel. oznam  že na strednej škole majú problém.  Na spoločný zákrok do školy odišiel jeden príslušník ObP PLŠ a jeden príslušník polície Stupava, ktorý v tom čase prišiel pred odd. ObP. Na mieste bolo zistené že počas návštevy  špeciálnej učebne prišlo ku konfliktu medzi žiakmi strednej a základnej školy.

Dotácia od BSK

V tomto mesiaci bola uskutočnená výmena okien a dverí na budove obecného úradu. Jednalo sa o dokončenie týchto úprav, ktoré začali v predchádzajúcich rokoch. Výsledkom je nielen krajší vzhľad, ale aj úspora energie. Súčasťou prác bolo aj vytvorenie miestnosti pre archív zhotovením priečky s dverami vo vestibule. Celkové náklady na tieto úpravy boli 3 205 €. Podstatná časť nákladov vo výške 2 500 € bola uhradená z dotácie BSK. Ďakujem týmto úradu Bratislavského samosprávneho kraja za tento dar

Ing. Ivan Slezák, starosta

Výsledky komunálnych volieb starostu a poslancov OZ

Výsledky volieb

pre voľby starostu obce  a poslancov obecného zastupiteľstva obce Plavecký Štvrtok
zo 15. novembra 2014

Z celkového počtu voličov 1923 zapísaných do zoznamu voličov, sa volieb zúčastnilo 1064, čo predstavuje 55,33% z celkového počtu voličov.

Kandidáti na starostu

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu sa presúva zo  17.11.2014 (nakoľko je štátny sviatok) na utorok 18.11.2014. Budú vyvezené nádoby s červenými aj zelenými nálepkami.

Značky:

Pozvánka na zimné tvorivé dielne

Zimné tvorivé dielne

Značky:

Pozvánka na Lampiónový sprievod

Značky:

Pozvánka

Starosta obce a sociálna a kultúrna komisia

pozývajú občanov

na slávnostné posedenie pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším

Deň v oblakoch

Deň ako každý iný a predsa sa niečím líšil. Akcia, ktorú sme tu v našej škôlke ešte nemali „lietanie v oblakoch“. Áno, dobre čítate. Naše deti lietali v oblakoch. Pani riaditeľka pozvala do škôlky pre naše deti pána Michala Kovára. Deti si v očakávaní  nevedeli predstaviť o aké lietanie, alebo o aké spúšťanie po lanovke ide. Všetci na školskom dvore sme pozorovali, ako sa lanovka chystá. Po chvíľke bola lanovka nachystaná a deti tiež. I našli sa prví odvážlivci, ale aj takí, ktorí odolávali.

Čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 16.10.2014 do 17.10.2014 (štvrtok, piatok) bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Slobodová v Zohore: od 7,00 hod. do 12,00 hod.