Aktuality

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 1. 10. 2015

Vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 7.10. a 8.10.2015 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy.

Do uvedeného odpadu nepatrí:

  • elektroodpad
  • sklo
  • biologický odpad zo záhrad
  • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku, treba rozobrať na menšie diely.

Začiatok školského roku v našej obci

Začiatok septembra je každoročne spojený so začiatkom nového školského roku. Začiatok školského roku 2015/2016 bol pre našu obec výnimočný, nakoľko 2. septembra sa otvorili brány až troch škôl. Okrem Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, je tu i súkromná stredná škola a od tohto roku i súkromná základná škola. Podnet na zriadenie tejto školy dali sami rodičia. Dôvody pre takéto riešenie sú každému občanovi našej obce známe. Zo strany zriaďovateľa aj starostu obce bolo vynaložené nemalé úsilie na to aby sa výsledok dostavil.

Zberný dvor

Obecný úrad oznamuje občanom, že  od septembra 2015 bude Zberný dvor otvorený len v stredu od 15.00 – 17.00 a v sobotu 8.30 – 10.00  až do odvolania.

Vlámanie

Dňa 28.8.2015 oznámil majiteľ jednej ubytovne v obci, že počas nočných hodín prišlo k vlámaniu do priestorov kde sú ubytovaný hostia. Páchateľ navštívil dve izby pričom obyvateľom odcudzil finančnú hotovosť. Celý incident zachytil kamerový systém obce. Záznam bude poskytnutý príslušníkom OO PZ Malacky na ďalšie riešenie.

Skládka

Dňa 25.8.2015 preverila hliadka oznam o založenej skládke v lokalite Kozánok. Na skládke sa našli indície ktoré viedli k zisteniu pôvodcu. Vec bola doriešená blokovou pokutou a pôvodca skládku odstránil. 

Detská ambulancia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast v Plaveckom Štvrtku je Ambulancia PRAKTIK, s. r. o., MUDr. Ľubica Jenisová. Miesto prevádzkovania ambulancie: Krátka 548/2, 900 66 Vysoká pri Morave.

Ordinačné hodiny

Pondelok
8.00 h – 10.30 h Zohor

11.00 h – 14.00 h Vysoká pri Morave

Festival Mravenec 2015

Festival Mravenec 2015

Pozvánka na organový koncert v Zohore

Značky:

Informácia - postrek proti komárom

Firma CHEMIX-D oznamuje, že zajtra t.j. štvrtok 27. augusta 2015 v priebehu dňa bude vykonávať postrek proti komárom na území našej obce a jej okolí. Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchle sa rozkladá na neškodné látky. Neohrozuje prakticky preto ryby, plazy a obojživelníky, šetrný je aj k necielenému hmyzu. Je neškodný pre domáce zvieratá. Nebezpečný môže byť pre včely. Obyvateľom touto činnosťou nehrozí žiadne nebezpečenstvo.