Aktuality

Pozvánka

Starosta obce a sociálna a kultúrna komisia

pozývajú občanov

na slávnostné posedenie pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším

Deň v oblakoch

Deň ako každý iný a predsa sa niečím líšil. Akcia, ktorú sme tu v našej škôlke ešte nemali „lietanie v oblakoch“. Áno, dobre čítate. Naše deti lietali v oblakoch. Pani riaditeľka pozvala do škôlky pre naše deti pána Michala Kovára. Deti si v očakávaní  nevedeli predstaviť o aké lietanie, alebo o aké spúšťanie po lanovke ide. Všetci na školskom dvore sme pozorovali, ako sa lanovka chystá. Po chvíľke bola lanovka nachystaná a deti tiež. I našli sa prví odvážlivci, ale aj takí, ktorí odolávali.

Čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 16.10.2014 do 17.10.2014 (štvrtok, piatok) bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Slobodová v Zohore: od 7,00 hod. do 12,00 hod.

Monografia o obci Plavecký Štvrtok

Vážený pán riaditeľ/ riaditeľka,
konateľ/konateľka,
podnikateľ/podnikateľka.

Obec Plavecký Štvrtok, zastúpená starostom obce Ing. Ivanom Slezákom si Vás dovoľuje osloviť ako zástupcu podnikateľského subjektu so sídlom v Plaveckom Štvrtku.

Značky:

Oznam - zberný dvor

Od 1.10.2014 sa na Zbernom dvore stavebný odpad nebude odoberať až do odvolania.

Značky:

Oznam UPSVaR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, odbor sociálnych vecí a rodiny  týmto upozorňuje všetkých rodičov, ktorých deti dovŕšili k 31.08.2014 vek 16 rokov a staršie, t.z. deti, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku a pokračujú v štúdiu na strednej alebo vysokej škole, aby do 9.októbra 2014 doručili na oddelenie štátnych sociálnych dávok potvrdenie o návšteve školy v šk. roku 2014/2015 svojho dieťaťa.

Uvedené potvrdenie je potrebné doložiť z dôvodu vyplácania prídavku na dieťa.

Kontakt: Ing. Hrebeňová
Tel. 034/2444554
Mail: hrebenova.bibiana@upsvr.gov.sk

Značky:

Rozlúčka s letom...

Či sa nám to páči a či nie ,leto je neodmysliteľne za nami. Jemné slnečné lúče vystierajú svoje paprsky pomedzi oblaky a nechcú sa vzdať svojej sily. Chvíle letnej pohody, prázdnin a dovoleniek pripomínajú len fotografie v rámikoch a kamerové zábery. Tie nám jasne hovoria, že s letom sa treba rozlúčiť. Posledné opekačky, stretnutia a družné rozhovory s priateľmi, či letné športy zostávajú akousi bodkou za ukončenou sezónou.

Oznam - vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 24.9. a 25 .9.2014 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy. Do uvedeného odpadu nepatrí:

  • elektroodpad
  • biologický odpad zo záhrad
  • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku, treba rozobrať na menšie diely.

Udalosti Obecnej Polície v období júl - august

  • 10.7.2014 vykonané objasňovanie vo veci skládky odpadu v lokalite Bezedné ktorú oznámil zamestnanec obecného úradu. Na základe poskytnutého záznamu bol páchateľ identifikovaný. Skládku odstránil a bola mu uložená bloková pokuta.