Aktuality

BSK: Most v Malackách čaká rekonštrukcia, od pondelka bude uzavretý

Mostný objekt nad železničnou traťou Bratislava – Kúty v Malackách, ktorý je v správe Bratislavského samosprávneho kraja, čaká druhá etapa rekonštrukcie. Od pondelka od 10:00 bude preto uzavretý, práce by mali byť ukončené do konca septembra. Vodiči budú môcť jazdiť po obchádzkových trasách, ktoré budú vyznačené prenosným dopravným značením.

Bezplatné meranie dioptrií

Vážení občania,

prichádza k Vám Občianske združenie optiky ZOOM. Bezplatne Vám premeriame dioptrie na diaľku a na blízko a odporučíme Vám najvhodnejšie okuliare.

Príďte v utorok 2. júna od 8,00 do 9,00 hod. do sály Ekocentra a prineste si so sebou aj vlastné okuliare.

Stavanie máje

Ako každý rok, ani tento nebol iný. Dňa 30. 04. 2015 sa v našej obci stavala mája. Na túto slávnostnú akciu sa pripravili aj deti našej materskej školy. Všetko sa to začalo o 17.00 hodine pred obecným úradom. Naši škôlkari pod vedením p. uč. Lenky Karmanovej a Anny Kordošovej prispeli krátkym, ale výstižným programom. Všetci sa veľmi snažili a touto cestou ich chceme pochváliť. Za naším vystúpením nasledovalo folklórne pásmo Štvrtčan. Do rytmu a dobrej nálady hrala kapela Kozovanka. So sviatkom 1.

Deň narcisov

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu.

Oznam - čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že dňa 15.5.2015 bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Urban v Malackách, Malé nám. 2874, od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Deň otvorených dverí vo FirstFarms

First Farm DOD 2015

Značky:

Pozvánka na Mravenčársku mílu

Značky:

Oznam - detská ambulancia

BSK od 6.5.2015 dočasne pozastavuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, detskej ambulancie MUDr. Mihályovej v Plaveckom Štvrtku

BSK zabezpečil zastupovanie MUDr. Jenisovou vo Vysokej pri Morave:

Pondelky: 8,00 – 12,00 hod.
Stredy: 13,00 – 15,00 hod.
Piatky: 8,00 – 12,00 hod.

Mobil: 0907 712 866

Oznam BSK nájdete na http://www.bratislavskykraj.sk/docDetail.aspx?docid=10056474&docType=ART&nid=32

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.

Zájazd do zámku Schlosshof

Sociálna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku organizuje zájazd do zámku Schlosshof, neďaleko rakúskej obce Marchegg v sobotu 13. júna 2015. Prihlásiť sa možno na obecnom úrade do 1. júna 2015 a súčasne uhradiť poplatok vo výške 7,- € dôchodcovia a 9,- € ostatní občania.