Aktuality

Oznam - vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 24.9. a 25 .9.2014 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy. Do uvedeného odpadu nepatrí:

  • elektroodpad
  • biologický odpad zo záhrad
  • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku, treba rozobrať na menšie diely.

Udalosti Obecnej Polície v období júl - august

  • 10.7.2014 vykonané objasňovanie vo veci skládky odpadu v lokalite Bezedné ktorú oznámil zamestnanec obecného úradu. Na základe poskytnutého záznamu bol páchateľ identifikovaný. Skládku odstránil a bola mu uložená bloková pokuta.

Lekárska služba prvej pomoci v Malackách

Od 15. septembra bude pre mestá a obce, ktoré spadajú do okresu Malacky, fungovať nová zdravotná pohotovosť. Lekársku pomoc pre deti i dospelých nájdete v centre Malaciek, na Malom námestí č.1/A a prevádzkovať sa bude v pracovné dni od 16. hod. do 6. hod. Cez víkendy a všetky sviatky Vám bude lekár k dispozícii nepretržite. V prípade závažnejších stavov, si lekára môžete zavolať aj domov. Pre tento účel je zriadené telefónne číslo 0919 456 456.

Značky:

Súkromné detské centrum Mravček

Súkromné detské centrum Mravček

Značky:

Výstava Klubu Genesis Holíč

Výstava - Kub Genesis z Holíča

Značky:

OZNAM k odovzdávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Zavesené: 
09/09/2014

Pozvánka Festival Mravenec 2014

Oznam - MUDr. Mihályová

MUDr. Mihályová oznamuje, že dňa 26.8.2014 a 27.8.2014 (utorok a streda) nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Jenčíková v Gajaroch od 8,00 hod. do 12,00 hod..

Značky:

Oznam - multifunkčné ihrisko

Obecný úrad oznamuje, že správcom multifunkčného ihriska v ZŠ je od 15. augusta 2014 pán Roman Sirota tel.: 0949 671685. Záujemci o využívanie ihriska sa môžu na neho kontaktovať.

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 28. augusta 2014

Zavesené: 
21/08/2014