Aktuality

Krádež bicykla

Dňa 19.3.2015 v čase 13,40 hod prijala hliadka obecnej polície telefonický oznam , že pred predajňou Jednota bol odcudzený dámsky bicykel. Odcudzený bicykel patril obyvateľke ktorá si len „odskočila“ do obchodu a neuzamkla si ho. Bicykel mal ukradnúť maloletý róm, ktorý v tom čase odchádzal zo školy domov. Hliadka ihneď preverila kamerový systém na ktorom bolo vidieť páchateľa ako sa spokojne vezie na bicykli. Kamerovým systémom bol sledovaný až do kolónie kde sa stratil.

Zmena vo vývoze TKO

Z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa presúva vývoz TKO na utorok dňa 7. 4. 2015. Budú vyvážané popolnice z červenými, zelenými a žltými nálepkami.

Vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 8.4. a 9.4.2015 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad ped svoje domy.

Do uvedeného odpadu nepatrí:

  • elektroodpad
  • biologický odpad zo záhrad
  • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku je potrebné rozobrať na menšie kusy.

Jarné tvorivé dielne 2015

Pozvánka na jarné tvorivé dielne

Oznam

Oznamujeme občanom, že počnúc dňom 1. marca 2015 prichádza k zmene v rajonizácii obvodných oddelení Policajného zboru. Od tohto termínu je naša obec zaradená do obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Malacky namiesto OO PZ Stupava.

To znamená, že občania našej obce môžu podávať všetky podania v oblasti trestnej a priestupkovej činnosti ako aj pri strate osobných dokladov a podobne už nie na OO PZ Stupava ale na Obvodné oddelenie Policajného zboru Malacky.

Značky:

Dotazník k príprave PHSR

Naša obec začala práce na jednom zo základných strategických dokumentov pre roky 2014 - 2020 a to Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Je v našom záujme, aby sa na príprave tohto dokumentu podieľala aj verejnosť, teda občania našej obce ako aj spoločenské organizácie. Za tým účelom môžete na webovej stránke našej obce nájsť a vyplniť dotazník, v ktorom sa môžete vyjadriť k otázkam týkajúcich sa rozvoja našej obce. Dotazníky sú anonymné a budú použité pri spracovaní návrhu PHSR. Dotazník si môžete otvoriť pomocou linku nižšie. Jeden z dotazníkov je pre jednotlivca a druhý pre organizácie. Termín, dokedy môžete vyplniť dotazník je 15. marca 2015.

Ivan Slezák, starosta obce

Dotazník pre občanov
https://docs.google.com/forms/d/1n0SL3GR8Iawi_j-BGkBIJ5_uIU1BT9FtOsmIcSqjxU4/viewform?c=0&w=1

Dotazník pre organizácie
https://docs.google.com/forms/d/1erBAYnMmie_ahnNt8vaHFL9ShnTUroBHncRTbNdUEok/viewform?c=0&w=1

Značky:

Pozvánka na fašiangové slávnosti

Fašiangové slávnosti 2015

Výsledky hlasovania v referende v Plaveckom Štvrtku dňa 7.2.2015

Značky:

Čierne skládky

V novembri 2014 a januári 2015 oddelenie obecnej polície riešilo dve skládky, ktoré boli zistené v katastri obce. Jednalo sa o lokalitu Bezedné a Fučjama. V prvom prípade sa podarilo zistiť pôvodcu skládky a vec bola odstúpená na riešenie kompetentnému orgánu. V druhom prípade sa zatiaľ nepodarilo zistiť pôvodcu skládky ale vo veci sa koná.

Čierna skládka Plavecký Štvrtok

Advent v Materskej škole

VIANOCE – čas zázrakov a nekonečných želaní. Čas, keď v kuchyni vonia škorica a pečú sa vianočné koláče, keď kapustnica krásne vonia a kapor nám štedrovečerný stôl zdobí . Čas , keď rodina zasadne k stolu, modlitba lásky poteší nás a každá slzička šťastia premení sa na vločku.