Aktuality

Čerpanie dovolenky MUDr. Mihályová

MUDr. Mihályová oznamuje, že od 20.4. do 24.4. nebude ordinovať.

Urgentné stavy vybavuje MUDr. Jenčíková v Gajaroch od 8,00 hod. do 12,00 hod..

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Zohor

Oznam o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ Zohor si môžete prevziať v nižšie priloženom dokumente.

Čerpanie dovolenky MUDr. Mihályová

MUDr. Mihályová oznamuje, že od 13.4. do 17.4. nebude ordinovať.
Zastupuje MUDr. Valentová, v utorok od 8,00 -12,00 hod. v Plaveckom Štvrtku
V stredu od 13,00 – 16,00 hod. v Plaveckom Štvrtku.
Ostatné dni v Gajaroch od 8,00 hod. do 12,00 hod..

Jarné tvorivé dielne

Ako každý rok, i tento sme začiatok Veľkej noci, ako najstaršieho a najvýznamnejšieho kresťanského sviatku zahájili spolu s deťmi, rodičmi i starými rodičmi tvorivými dielňami. Sobota 28.3.2015 v Ekocentre bola plná radosti, smiechu, no hlavne tvorby. Pripomenuli sme si zdobenie a výrobu vencov na dvere našich príbytkov klasickými prírodnými materiálmi (stužky, perníčky, škrupinky, slama).

Brigáda ku Dňu Zeme

Pozvánka na brigádu ku Dňu Zeme

Krádež bicykla

Dňa 19.3.2015 v čase 13,40 hod prijala hliadka obecnej polície telefonický oznam , že pred predajňou Jednota bol odcudzený dámsky bicykel. Odcudzený bicykel patril obyvateľke ktorá si len „odskočila“ do obchodu a neuzamkla si ho. Bicykel mal ukradnúť maloletý róm, ktorý v tom čase odchádzal zo školy domov. Hliadka ihneď preverila kamerový systém na ktorom bolo vidieť páchateľa ako sa spokojne vezie na bicykli. Kamerovým systémom bol sledovaný až do kolónie kde sa stratil.

Jarné tvorivé dielne 2015

Pozvánka na jarné tvorivé dielne

Oznam

Oznamujeme občanom, že počnúc dňom 1. marca 2015 prichádza k zmene v rajonizácii obvodných oddelení Policajného zboru. Od tohto termínu je naša obec zaradená do obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Malacky namiesto OO PZ Stupava.

To znamená, že občania našej obce môžu podávať všetky podania v oblasti trestnej a priestupkovej činnosti ako aj pri strate osobných dokladov a podobne už nie na OO PZ Stupava ale na Obvodné oddelenie Policajného zboru Malacky.

Značky:

Dotazník k príprave PHSR

Naša obec začala práce na jednom zo základných strategických dokumentov pre roky 2014 - 2020 a to Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Je v našom záujme, aby sa na príprave tohto dokumentu podieľala aj verejnosť, teda občania našej obce ako aj spoločenské organizácie. Za tým účelom môžete na webovej stránke našej obce nájsť a vyplniť dotazník, v ktorom sa môžete vyjadriť k otázkam týkajúcich sa rozvoja našej obce. Dotazníky sú anonymné a budú použité pri spracovaní návrhu PHSR. Dotazník si môžete otvoriť pomocou linku nižšie. Jeden z dotazníkov je pre jednotlivca a druhý pre organizácie. Termín, dokedy môžete vyplniť dotazník je 15. marca 2015.

Ivan Slezák, starosta obce

Dotazník pre občanov
https://docs.google.com/forms/d/1n0SL3GR8Iawi_j-BGkBIJ5_uIU1BT9FtOsmIcSqjxU4/viewform?c=0&w=1

Dotazník pre organizácie
https://docs.google.com/forms/d/1erBAYnMmie_ahnNt8vaHFL9ShnTUroBHncRTbNdUEok/viewform?c=0&w=1

Značky:

Pozvánka na fašiangové slávnosti

Fašiangové slávnosti 2015