Aktuality

Adventný koncert speváckeho zboru Glória

OBEC PLAVECKÝ ŠTVRTOK a Občianske združenie ŠTVRTČAN

vás pozývajú na

ADVENTNÝ KONCERT

Spevácky zbor GLÓRIA

nedeľa 6.decembra 2015 o 11:00 h

Značky:

Stretnutie s Mikulášom

Obec Plavecký Štvrtok a

Občianske združenie ŠTVRTČAN

vás pozývajú na

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

dňa

5.decembra 2015 o 16:00 h

Podnikateľské centrum

Program:

Značky:

Vianočné tvorivé dielne

Značky:

Ohňová show pred začiatkom lampiónového sprievodu

V piatok 13. novembra sa už tradične zhromaždili rodičia s deťmi pred Ekocentrom, aby sa zúčastnili na lampiónovom sprievode poriadanom pri príležitosti sviatku svätého Martina. Svätý Martin je druhým patrónom našej obce, ktorého život priblížil zúčastneným občanom starosta ing. Ivan Slezák.Potom tento krásny večer pokračoval vystúpenim detí z Folklórneho súboru Kobylka z Devínskej Novej Vsi.To ešte len na veľké množstvo zúčatnených detí a ich rodičov čakalo pôsobivé vystúpenie hostí zo Stupavy.
Značky:

Spomienka na ukončenie 1. svetovej vojny

V stredu 11. novembra sme si uctili pamiatku padlých v 1. a 2. svetovej vojne. K pomníku padlých v parku pred kostolom položili vence starosta obce Ing.Ivan Slezák s poslankyňou Mgr.Czagáňovou a predstavitelia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pri OZ Štvrtčan.

Fotogaléria

Značky:

Pozvánka na Lampiónový sprievod

Občianske združenie ŠTVRTČAN v Plaveckom Štvrtku

organizuje pri príležitosti sviatku sv. Martina, tradičný

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

v piatok 13. novembra o 17.00 h

Zraz účastníkov je pred Ekocentrom

Prineste si lampióny

Značky:

Výročie ukončenia I. svetovej vojny

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pri OZ Štvrtčan a Obec Plavecký Štvrtok pozývajú občanov na spomienku pri príležitosti výročia ukončenia I. svetovej vojny spojenú s kladením vencov k pomníku padlých v našej obci.

Táto akcia sa uskutoční v stredu 11. novembra 2015 o 11 hodine. Pozývame všetkých občanov. Zraz bude o 10,45 h pred kostolom

Značky:

Starosta obce sa obracia na občanov s nasledovnou žiadosťou

Vážení občania, vianočné obdobie sa rýchlo blíži a tak ako každý rok aj v tomto roku chceme osadiť vianočný stromček pred obecným úradom a ozdobiť ho ozdobami, ktoré vyrobia deti v materskej a základnej škole.

Preto žiadam občanov, ktorí majú možnosť darovať obci vhodný stromček, ktorý rastie na ich pozemku a je prístupný pre techniku, aby sa prihlásili na obecnom úrade.

Ďakujem

Ing. Ivan Slezák, starosta obce

Značky:

Prevádzková doba zberného dvora

Prevádzková doba:

Od 1.11.2015 ž do odvolania bude Zberný dvor otvorený iba
SOBOTA: 8.30 hod. - 10.00 hod

Ing. Ivan Slezák
starosta

Zmena plánovanej činnosti vo VO Záhorie

Na základe požiadavky VTSÚ Záhorie bude dňa 27.10.2015 v čase 07:00-18:00 hod vykonávaná vojenská činnosť v severnej časti VO Záhorie. V tomto čase je na toto územie zakázaný vstup. Prosím o zverejnenie tejto informácie.

Pavol ŠKRHA, prednosta OÚVO Záhorie

Značky: