Aktuality

Oznam

Vážení občania,

Do 31.1.2015 je termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2015. Priznanie musia podať vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena v priebehu roku 2014, napríklad kto kúpil, zdedil, dostal darom alebo predal pozemky, stavby, alebo byt, tiež ten, komu bolo vydané stavebné , kolaudačné, alebo búracie rozhodnutie a všetky zmeny v evidencii psov.

Tlačivá priznaní  si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na obecnom úrade.

Značky:

Súkromná základná škola Plavecký Štvrtok - oznam o zápise

Súkromná základná škola v Plaveckom Štvrtku oznamu-je, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 7. 2. 2015 v budove školy v čase od 8,00 do 12,00 h.
V tomto čase je možné podať aj žiadosti o prestup žiakov 2. ročníka z iných škôl do tunaj-šej základnej školy.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Tel.: 034 / 778 20 80, 0910 407 552
e-mail: szsps@centrum.sk
www.skolyzahorie.sk

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 15. januára 2015

Pozvánka na VIII. Štvrtecký ples

Pozvánka na VIII. Štvrtecký ples

Značky:

Dar od spoločnosti POZAGAS

Ku koncu roku 2014 nás potešil dar od akciovej spoločnosti POZAGAS Malacky. Obdražali sme finančné prostriedky 1000 €. Po dohode s generálnym riaditeľom RNDr. Ivanom Vaškorom bol zakúpený nový počítač a regály do archívu.

Srdečne ďakujeme

Ing. Ivan Slezák, starosta obce

Poďakovanie

V našej materskej škole bolo za posledné roky urobených niekoľko pre deti veľmi prospešných úprav na školskom dvore – nové: preliezky, hojdačky, detské dopravné ihrisko. Samozrejme, že nezabúdame ani na interiér MŠ. Postupne sme deťom vymenili starý nábytok, opotrebované lehátka, paplóny a pod. Samozrejme myslíme aj na hygienu spánku – odpočinku, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. Preto sme oslovili First Farms a.s. o sponzorský dar, aby sme mohli zakúpiť nové obliečky a plachty pre deti. Veľmi sme sa potešili finančnému príspevku vo výške 300 €.

Poďakovanie

Na základe vypracovaného projektu riaditeľkou materskej školy Mgr. Monikou Masarovičovou pod názvom „Detská umyváreň a WC v novom šate“ získala naša materská škola finančnú podporu z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 5000 €. Boli sme tomu veľmi radi, pretože sme chceli spríjemniť a vynoviť hygienu prostredia, ktoré deti používajú pre svoju potrebu každodenne.

Nesmieme zabudnúť ani na firmu Pozagas a.s., ktorá nám prispela k renovácii sumou 2500 € formou 2 percent z dane.

Mikuláš v Materskej škole

Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti potešiť vzácna návšteva – sv. Mikuláš. Deti si čistia svoje čižmičky a ukladajú ich do okien. Všetci sa už teraz tešíme na rozžiarené detské očká, keď si ráno v čižmičke nájdu kopec sladkostí a iných dobrôt. A tak je celkom prirodzené, že práve Svätý Mikuláš je jednou z najobľúbenejších postáv pre deti.

Pozvánka na Adventný koncert

Značky:

Oznam - MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 30.12.2014 do 6.1.2015 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Slobodová v Zohore nasledovne:

30.12. 2014 od 7,00 do 12,00 hod.
31.12. 2014 od 7,00 do 11,00 hod
2.1.2015 a 5.1.2015 od 7,00 do 12,00 hod.