Aktuality

Dočasná úprava úradných hodín na Obecnom úrade

Dočasná úprava

úradných hodín do 31. augusta 2015

Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
tel. č.: 034/779 31 32, fax č.: 034 / 779 33 14
www.obecplaveckystvrtok.sk
,
email : urad@obecplaveckystvrtok.sk 

starosta obce Plavecký Štvrtok – Ing. Ivan Slezák

Úradné hodiny

Značky:

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku

pozývajú občanov na

Verejné zhromaždenie občanov

Za účelom informovania o projekte „Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov“ v spoločnosti FirstFarms Agra M s.r.o.

Cesta okolo sveta

Cesta okolo sveta - pedškolský klub

Značky:

Čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský neordinuje od dňa 6. júla 2015 do dňa 18. júla 2015.

Pozvánka na OZ dňa 26. 6. 2015

Závodské Bezchleba hody

Obec Závod srdečne pozýva širokú verejnosť na obecnú slávnosť "Závodské Bezchleba hody 2015"

Slávnosť začne 27.6.2015 o 09:00 jarmokom. 
Popri jarmoku si budete môcť vypočuť viacero dychových hudieb a folklórnych súborov.
Uskutoční sa aj sprievod krojovaných obcou a sprievodné akcie:  ako požehnanie zrekonštruovaných sôch pri Hasičskej zbrojnici, otvorenie novej prístavby hasičskej zbrojnice, či exhibičná jazda traktorov- veteránov obcou.

Značky:

Koncert Bratislavského chlapčensého zboru v Zohore

Koncert Bratislavského chlapčenského zboru v Zohore

Vstup na koncert je voľný.

Značky:

Deň otvorených dverí vo FirstFarms

First Farm DOD 2015

Značky:

BSK: Začiatok komplexnej obnovy nadjazdu v Malackách

Bratislavský kraj pokračuje v rekonštrukcii najviac poškodených úsekov ciest a mostov. Od pondelka je preto úplne uzavretý mostný objekt nad železničnou traťou Bratislava – Kúty v Malackách. Župa komplexne zrekonštruuje aj 5-kilometrový úsek cesty medzi Stupavou a Záhorskou Vsou. V rámci župného štvrtka boli zástupcovia BSK skontrolovať priebeh prác.

Kameňák 2015

Veterán Kameňák 2015